Пищови по ботаника


Метаморфози на стъблото-подземни, едни от метаморфозите на стъблото са коренища, те са подземни стъбла разположени хоризонталнов почвата и приличат на корените. Други такива са стъблените клубени-това са междувъзлия на подземни...
 

Фитоценология

02 апр 2009
·
11
·
4,977
·
208
·
292
·
100
·
1

Теми по предмета Фитоценология. Разработени теми които могат да помогнат за изпити и направа на курсови работи.
 

Рециклиране на твърдите битови отпадъци и използването им като вторични суровини


Съвкупност от дейности, при които се възстановяват изцяло или частично суровинните качества на даден отпадъчен продукт. Най-често се осъществява чрез връщане на отпадъка обратно, в която и да е фаза от жизнения цикъл на изходната суровина.
 

Недостатъци във формата на стъблото


Недостатъци във формата на стъблото - класификация, етиология и морфология, измерване на недостатъците, влияние върху дървесината, описание на недостатъците, стандарти за работа с недостатъците....
 

Физиологични изменения и повреди на следберидбения период на круша


Какво значение има моментът на беритбата за качеството на крушата? От момента на беритбата зависи до известна степен качеството на плодовете и намаляванено на загубите през време на съхраняването им. лошото качество на плодовете, предлагани на нашия...
 

Рекомбинантна ДНК и технологии


Значение и приложение на рекомбинантната ДНК в модерната медицина и наука. Основни принципи на получаване и работа с ДНК....
 

Бонитиране на дивечови местообитания. Допустими запаси

19 яну 2009
·
12
·
683
·
76
·
117
·
24

Ловностопански бонитет – ловностопанската производителност на сходни ловностопански местообитания, които имат близки климатични, стопански, релефни, почвени, растителни и други фактори на средата...
 

Фактори, влияещи на генетичната структура на популациите


Мутациите са източник на нови алели. В една популация мутациите се появяват много рядко и затова те не могат да предизвикат появата на нови видове. Те се предават в поколенията, но се срещат много рядко. Ако има дрей на гените и действа естествен отбор..
 

Предмет и задачи на микробиологията. Кратка история. Систематика на мо.


Микробиологията изучава най-малките живи същества в природата, тяхната морфология , физиология , биохимия , екология , систематика....
 

Цитогенетика. Генетика и селекция на декоративните растения


Цитогенетика. Дефиниция: дял от генетиката, който има за цел изучаването на наследствеността и изменчивостта и причините, които ги обуславят, на клетъчно и субклетъчно ниво. иначе казано, с помощта на цитологични методи...
Намери частен учител

Танчо Агушев
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  13 години
60 6

Мариана Иванова
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  18 години
1 87 6

виж още преподаватели...